Фаянс 20/50см

  Plaza Black

  Plaza Black

  Plaza Black

  Plaza Black

  Фриз 3/50см

  Plaza Black Border

  Plaza Black Border

  Теракота 45/45см

  Plaza White

  Plaza White

  Plaza Black

  Plaza Black

Фаянс и теракота Plaza Black, произведени от фабрика YURTBAY CERAMIK, Турция. Включени: Фаянс 20/50см; Фриз 3/50см; Теракота 45/45см