Фаянс 20/40 см

  Elegance Blanco

  Elegance Blanco

  Elegance Negro

  Elegance Negro

  Elegance Rojo

  Elegance Rojo

  Декорни плочки 20/40 см

  Decor Elegance

  Decor Elegance

  Фриз 5/40 см

  Cenefa Elegance

  Cenefa Elegance

  Теракота 33.3/33.3см

  Venecia Negro

  Venecia Negro

  Venecia Rojо

  Venecia Rojо

Фаянс и теракота ELEGANCE, произведени от испанската фабрика Aranda Ceramicas. Серията включва: Фаянс 20*40 см; Декорни плочки 20*40 см; Фриз 5*40 см; Теракота 33.3*33.3см.