Фаянсови плочки 20/20 см

  Century Mix

  Century Mix

  Декорни плочки 20/20 см

  Imola Mix

  Imola Mix

  Ophelia Mix

  Ophelia Mix

Фаянс и теракота Century, произведени от фабрика APE Ceramica, Испания. Серията включва: Фаянс 20 x 20 см; Декори 20 x 20 см.