Фаянс 20/50см

  Plaza White

  Plaza White

  Plaza Damson

  Plaza Damson

  Фриз 3/50см

  Plaza Damson Border

  Plaza Damson Border

  Теракота 45/45см

  Plaza White

  Plaza White

  Plaza Damson

  Plaza Damson

Плочки Plaza Lila от фабрика YURTBAY CERAMIK, Турция. Серията се състои от: Фаянс 20/50см; Фриз 3/50см; Теракота 45/45см