Фаянс 25/65см

  Feel Beige

  Feel Beige

  Feel Brown

  Feel Brown

  Декори 25/65см

  Feel Multi Decor

  Feel Multi Decor

  Фриз 6/65см

  Feel Multi Border

  Feel Multi Border

  Теракота 33/33см

  Feel Brown

  Feel Brown

Плочки FEEL, производство на фабрика YURTBAY CERAMIK, Турция. Включени са: Фаянс 25/65см; Декори 25/65см; Фриз 6/65см; Теракота 33/33см