Фаянс 25/80 см

  Dynasty Beige

  Dynasty Beige

  Dynasty Marron

  Dynasty Marron

  Декори 25/80 см

  Decor Dynasty Marron

  Decor Dynasty Marron

  Теракота 31.6/31.6 см

  Dynasty 31 Marron

  Dynasty 31 Marron

Плочки за баня Dynasty, произведени от Unicer, Испания. В серията са включени: Фаянс 25/80 см; Декори 25/80 см; Теракота 31.6/31.6 см