Фаянс 30/41.6см

  Iris

  Iris

  Декори 30/41.6см

  Decor Child

  Decor Child

  Decor Points

  Decor Points

  Decor Youth

  Decor Youth

  Decor Kids

  Decor Kids

  Фриз 5/41.6см

  Cenefa Child

  Cenefa Child

  Cenefa Kids

  Cenefa Kids

Баня IRIS от Baldocer, Испания. Серията включва: Фаянс 30/41.6см; Декори 30/41.6см; Фриз 5/41.6см